Python实现求解自幂数

a = input("请输入求解自幂数的位数")
a = int(a)
x = 10**(a-1)
y = 10**a
count = 0
for c in range(x,y):
s = str(c)
sum = 0
for m in s:
sum += int(m)**a
if c == sum:
count += 1
print(c)
else:
print(str(c)+"不是自幂数")
print(str(a)+"位自幂数有"+str(count)+"个")
# 不要跑太大的数!!!
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11赞赏分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    请登录后查看评论内容